Hvad skal Ripa udvises til?

Kære politikere i Danmark

Kunne man udbede sig en forklaring på, hvordan de danske myndigheder kan udvise en 8-årig pige til Bangladesh, når hun formentlig ikke har nogen til at tage sig af hende i hjemlandet? Sagen blev forleden omtalt i aftenshowet på DR1.

Jeg vil ikke komme ind på vurderinger af, om pigen kan integreres eller ej, hvilket tilsyneladende har ligget til grund for afgørelsen. Men hvis hun ikke vil trives ved udsendelse til Bangladesh, er udvisningen så vidt jeg kan se i direkte modstrid med FN’s børnekonvention, som Danmark ratificerede i 1991. I artikel 3, § 1 står der:

Artikel 3
1. I alle foranstaltninger vedrørende børn, hvad enten disse udøves af offentlige eller private institutioner for socialt velfærd, domstole, forvaltningsmyndigheder eller lovgivende organer, skal barnets tarv komme i første række.

Hvad siger I? Kan vi virkelig være det her bekendt?

About Andreas

Jeg ejer denne side!! Men du må gerne være med. Bare giv den gas!!